สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย 99% ปลอดไขมันทรานส์
July 23, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์วิศวกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
July 24, 2018

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมกิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ

dhamma7

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นประธานในพิธี “กิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ” และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 และเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ ห้องประชุมนิทรรศการ เอนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post