มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมด้านอาชีพผู้พิการ
July 19, 2018
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
July 20, 2018

เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

mupy5

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Prof. Kenji Hamase เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 106 อาคารราชรัตน์ ในโอกาสที่ผู้แทนดังกล่าวเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศระหว่างสองสถาบัน

Recent post