มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9
July 24, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
July 24, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “สันทนาการยามเช้า”

KA-IESO5

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือ ข้อราชการร่วมกันระหว่างผู้บริหารภายในจังหวัดกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือเรื่องการเตรียมจัดงานการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีประเทศต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน 38 ประเทศ และเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีส่งมอบรถไฟฟ้า โดย นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับใช้ในช่วงแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 นอกจากนี้ นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด เพื่อใช้การจัดการแข่งขันดังกล่าวด้วย

Recent post