สถาบันฯ เด็ก ม.มหิดล จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
July 25, 2018
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
July 26, 2018

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

C7D789E4-4667-4B9A-851A-CB7A7F956594

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวปัจฉิมนิเทศ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management ; M.P.H.M) จำนวน 22 ท่าน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการยาเสพติด จำนวน 8 ท่าน จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post