วิทยาลัยดุริยางศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัล Thailand International Piano Competition ครั้งที่ 5
July 23, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมกิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ
July 24, 2018

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย 99% ปลอดไขมันทรานส์

trans fat_180723_0005

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าวิจัยโครงการประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันดำเนินการวิจัยศึกษาไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงถึงผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ที่มีโอกาสปนเปื้อนไขมันทรานส์ในระดับจนสามารถก่อผลเสียเชิงสุขภาพตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ว่า มีเพียงโดนัททอด พัฟเพสทรีและขนมปังครัวซองต์นำเข้าบางยี่ห้อเท่านั้น นอกจากนั้นไม่พบปนเปื้อนเลยหรือพบในปริมาณที่ต่ำ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Recent post