การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
July 18, 2018
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
July 19, 2018

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Taiwan University

pt01

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ให้การต้อนรับกลุ่มผู้บริหารจาก National Taiwan University นำโดย Prof. Jau-Yih Tsauo Director for School and Graduate Institute และทีมผู้บริหาร ในโอกาสมาเยือนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้ลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ด้านการบริหารสุขภาพและงานวิจัย ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post