ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
July 12, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7
July 12, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน”

cafe01

11 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน” ณ ห้อง L05 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงณัฎฐินิ จันทรรัตโนทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี และ ดร.สิริยุภา เนตรมัย อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ ดำเนินรายการโดย ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา โดยมีสาระสำคัญเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ประสบภัยทั้งในระหว่างการติดอยู่ในถ้ำ และหลังจากการได้รับการกู้ภัยออกออกมาแล้ว สิ่งที่สังคมควรปฎิบัติต่อเยาวชนกลุ่มนี้ในทางจิตวิทยา ตลอดจนการเรียนรู้สรีรวิทยาของมนุษย์ในสภาวะอดอาหารและการไม่รู้วันรู้คืนในขณะติดอยู่ในถ้ำ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์รวมถึงอาหารต่างๆ ที่ใช้ในระหว่างกู้ภัย เกร็ดความรู้เรื่องการเตรียมชุดเครื่องมือสำหรับเอาชีวิตรอดหากติดอยู่ภายในถ้ำ และธรณีวิทยาของถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และการปรับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของถ้ำและพื้นที่โดยรอบหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมเห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้ตลอดการเสวนามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MahidolSC

Recent post