คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน”
July 12, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Electrical and Information Engineering และ Marine Science and Technology มหาวิทยาลัย Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
July 13, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7

person1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  จึงได้ฝากให้บุคลากรช่วยกันพัฒนา ผลักดัน และหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยทุกคนในมหาวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป”

Recent post