ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
July 23, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย 99% ปลอดไขมันทรานส์
July 23, 2018

วิทยาลัยดุริยางศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัล Thailand International Piano Competition ครั้งที่ 5

TIPC_6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะการประกวด Thailand International Piano Competition (TIPC) ครั้งที่ 5 โดยมีผู้รับรางวัล ได้แก่
1. Ms. Xu Guo รางวัลชนะเลิศ
2. Mr. Yi-Yang Chen รางวัลรองชนะเลิศ
3. Mr. Seongju Kim รางวัลอันดับ 3
4. Ms. Sin Yee Yap รางวัลอันดับ 4
5. Mr. Sunghyun Lee รางวัลอันดับ 5
การแข่งขันการประกวด Thailand International Piano Competition (TIPC) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post