สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับเกียรติบัตรความมีส่วนร่วม องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)
July 5, 2018
อธิการบดี ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรศาสตร์ สกอ. และทีมผู้ตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT
July 6, 2018

งานกิจกรรมแสดงสินค้า “Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” และ “งานข้าวอร่อย 2018”

start07

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผล ร่วมกันเปิดงานแสดงสินค้า “Start up 2018  7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” และ “งานข้าวอร่อย 2018” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด และโครงการจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพข้าว สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร

Recent post