มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Tianjin University
July 10, 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
July 10, 2018

ICT มหิดล ร่วมกับ AIST จัดงานประชุมวิชาการ The 2nd MARU Symposium 2018

DSC_0411_1024x683

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน งานประชุมวิชาการ The 2nd MARU Symposium 2018 ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Satoshi Sekiguchi, Vice President of AIST ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหารือเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคตในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-งานวิจัยเรื่อง Advanced Cryptography โดย Dr. Goichiro Hanaoka และ Dr. Nuttapong Attrapadung ผู้แทนจาก AIST

-งานวิจัยเรื่อง Security โดย ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

-งานวิจัยเรื่อง IoT Security โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

-งานวิจัยเรื่อง IoT Security โดย Dr. Hitoshi Ohsaki ผู้แทนจาก AIST

นอกจากนี้คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำชม Video Conferrence พร้อมรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาฝึกงาน ก่อนจะร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกันในตอนท้ายอีกด้วย

Recent post