พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็ก และครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน
July 20, 2018
พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8
July 20, 2018

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดประชุมเพื่อหารือโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย

sport2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ , อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ ประธานกรรมการบริษัทมวยไทย ไอกล้า จำกัด อาจารย์แสวง ทวีคูณ และ อาจารย์สมนึก ไตรสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างสรรค์ดนตรีประกอบโปรแกรมการออกกำลังกาย ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post