โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
July 20, 2018
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดประชุมเพื่อหารือโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย
July 20, 2018

พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็ก และครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

shmu4

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วม “พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็ก และครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน” โดยเป็นความร่วมมือของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำประเทศไทย (UN-ACT) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) มูลนิธิเพื่อนหญิง (Friends of Women Foundation) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Thailand) แคร์ฟอร์ชิลเดรน (Care for Children) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2health) สหทัยมูลนิธิ (Holt Sahathai Foundation) มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

Recent post