เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
July 20, 2018
พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็ก และครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน
July 20, 2018

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

pt2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน : จุดประกายสู่ความสำเร็จขององค์กร โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างความความผูกพันภายในองค์กรและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Recent post