คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน มองรอบด้านกับ Trans Fat
July 26, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
July 26, 2018

34th AUN Board of Trustees Meeting, 3rd AUN Rectors’ Conference and ASEAN+3 Rectors’ Conference

aun4

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 ณ บรูไน ดารุสซาลาม

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 10th AUN Rectors’ Meeting, 34th AUN-BOT Meeting, 4th ASEAN+3 Rectors’ Conference และ Brunei Dialogue โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัย ASEAN+3 เข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 13 ประเทศ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ AUN ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม Roundtable Discussion ภายใต้หัวข้อ “The Role of Universities in the Digital Age” ใน Brunei Dialogue 2018 อีกด้วย

พร้อมนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มความร่วมมือกับ Tokyo Institute of Technology ในระดับมหาวิทยาลัยและต่อยอดความร่วมมือเพิ่มเติมกับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

Recent post