สัมมนาพิเศษ Entrepreneurship and Innovation Eco-system — Experience Sharing from Japan, The University of Tokyo —
July 2, 2018

พิธีเปิดโครงการ “Sawasdee Thailand Summer Program 2018”

sawasdee2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ “Sawasdee Thailand Summer Program 2018” ณ ห้อง 305 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ด้วย โดยโครงการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม นี้

Recent post