มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมด้านอาชีพผู้พิการ
July 19, 2018
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
July 20, 2018

MUPY discussed about international internship with Kyushu University, Japan

mupy5

On July 17, 2018, MUPY’s executives led by Assoc. Prof. Dr. Suvatna Chulavatnatol, Dean, along with Assoc. Prof. Dr. Mullika Chomnawang, Deputy Dean for Research & International Relations, and faculty members hosted a reception for Kyushu University’s delegates, led by Prof. Kenji Hamase. The purpose of their official visit was to discuss about international internship project between two institutions.