สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุม โครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”
February 12, 2019
สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก
February 12, 2019

ม.มหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer จาก U-Multirank

u-multirank-2

เมื่อเร็วๆนี้ U-Multirank ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “University and College 2019” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับดีที่สุดในประเทศไทยในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer (Co-publications with industrial partners) และในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับมากกว่า 1600 สถาบัน จาก 95 ประเทศทั่วโลก

U-Multirank ได้เริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับกว่า 850 สถาบัน จาก 74 ประเทศทั่วโลก U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ Teaching & Learning, Research , Knowledge Transfer, International Orientation และRegional Engagement ซึ่งจะประเมินทั้งในระดับสถาบันและแยกตามสาขาวิชา ได้แก่ Engineering, Mathematics & Sciences, Social Sciences และ Health Science

สามารถติดตามรายละเอียดของการจัดอันดับได้ที่ Reference: https://www.umultirank.org

Recent post