พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
January 11, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสตร์วิศวกรรมสมัยใหม่ ให้น้องๆ ในวัยเด็ก”
January 14, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ สร้างสุข สดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”

ABEE57DB-F28F-4751-9D6C-921C618DB283

12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีฯ กล่าวรายงาน งาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ สร้างสุข สดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนกันอย่างแพร่หลาย 

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 มีการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ 12 – 13 มกราคม 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมวันเด็ก โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กิจกรรมเปิดตัวลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล การทดสอบสุนัขนิสัยดี คาเฟ่แมว โชว์กุ้งเครฟิช กิจกรรมให้อาหารม้า และสาธิตการทดสอบสมรรถภาพม้า กิจกรรมกับกระต่าย กิจกรรมทำวีลแชร์ให้สุนัขและแมว 

นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นฟรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

Recent post