การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม”
January 10, 2019
ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “RUN Friendship: Empower RUN Strengthen Cluster “
January 10, 2019

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

meet2

10 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารรวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยงาน Meet the President ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 จาก 81 สถาบันอุดมศึกษาที่รับการประเมิน ในปีที่ 2561 ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถขึ้นไปถึงอันดับที่ 19 จากอันดับที่ 65 ในปี 2560 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ The CWTS Leiden Ranking 2018 ประกาศโดย Centre for Science and Technology Studies แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Centrum voor Wetenschap-en Technologie Studies) โดยพิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 938 มหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดของประเทศไทยในกลุ่มสาขาด้าน All Sciences กลุ่มสาขาวิชา Biomedical and health sciences และสาขาวิชา Life and earth sciences

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 601 – 800 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,250 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีอันดับที่ดีที่สุดในไทยในตัวชี้วัดด้าน Teaching, Citations และ International Outlook อีกด้วย

และเมื่อเร็วๆ นี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 719 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้อันดับที่ 89 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 จาก 24 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) โดยได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ 89 ของโลก และถือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่งทั่วโลก

Recent post