เว็บ “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp ช่วยสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้ง่ายขึ้น
January 24, 2019
พิธีเปิดโครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ “Thailand International Jazz Conference 2019”
January 25, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบจักรยานรีไซเคิล ในโครงการ “วิศวะอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 3”

eg2

วันที่ 24 มกราคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบจักรยานรีไซเคิล ในโครงการ วิศวะอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปให้นักเรียนใช้ประโยชน์ต่อไป ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 2

โครงการ วิศวะอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะให้กับนักศึกษาจิตอาสาได้ซ่อมแซมจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถนำมาบริจาคได้ที่คณะวิศวะกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปซ่อมแซมและบริจาคต่อไปให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

Recent post