ม.มหิดลคิดค้น “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร”
January 8, 2019
พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 9, 2019

พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

sport02

วันที่ 8 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานฯ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาวะทุกมิติให้แก่นักศึกษา รวมถึงรณรงค์เรื่องการสร้างนิสัยรักสุขภาพและการออกกำลังกาย “กีฬา” จะช่วยสร้างความสามัคคี มีน้ำใจ อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักแพ้รู้จักชนะ และเสียสละต่อส่วนรวม ซึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 294 คน ใน 20 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตซอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ ยูโด เรือพาย หมากกระดาน ดาบไทย บริดจ์ ยิงปืน และรักบี้ฟุตบอล ซึ่งมีกำหนดเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นี้

Recent post