การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562
January 11, 2019
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
January 11, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

????????????????????????????????????

วันที่ 12 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี2 ” ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสมุดทำมือหลากสี เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการประดิษฐ์สมุดอย่างง่ายด้วยตนเองและตกแต่งหน้าปกโดยใช้สีจากธรรมชาติ กิจกรรมแผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย เด็ก ๆ จะได้รับแจกแผงจิ๋วสำหรับอัดดอกไม้ใบไม้แห้งพร้อมทั้งมาตกแต่งเป็นหน้าปกแผงจิ๋วของตนเอง กิจกรรมยาดมสมุนไพร ทดลองปรุงยาดมจากสมุนไพรให้เป็นกลิ่นเฉพาะที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก กิจกรรมเพาะชำสมุนไพร เรียนรู้วิธีเพาะชำต้นกล้าสมุนไพร และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมดูนกริมน้ำ ได้รู้จักกับนกชนิดต่าง ๆ และได้เรียนรู้ลักษณะของ สี เสียงร้องของนก กิจกรรมตอบคำถามทายปริศนาชื่อสมุนไพรจากภาพ ทำให้เด็ก ๆได้รู้จักสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทยจากการชมนิทรรศการ

Recent post