คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ สร้างสุข สดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”
January 12, 2019
ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และ เปิดบ้านมหิดล นครสวรรค์
January 14, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสตร์วิศวกรรมสมัยใหม่ ให้น้องๆ ในวัยเด็ก”

children-5

วันที่ 11 มกราคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยทีมงาน จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสตร์วิศวกรรมสมัยใหม่ ให้น้องๆ ในวัยเด็ก” ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม เพื่อจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้น้องๆในวันเด็ก โดยการฝึกทักษะด้าน STEM และด้านอื่นๆมาประยุกต์เสริมทักษะให้น้องๆได้นำความรู้ไปใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งมีของรางวัลให้กับผู้ร่วมฝึกทักษะเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายชินกฤต วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ครู บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้นำชุมชนทุกระดับ ผู้ปกครอง และชุมชนข้างเคียง เข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมากเพื่อนำความรู้ในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต่อไป

Recent post