คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019”
January 17, 2019
การบรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน Backpack Scholarship 2019”
January 17, 2019

พิธีเปิดและนิทรรศการงาน “DE[AF] SIGN” ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

20190117 #1_190117_0007

ในวันพฤหัสที่ 17 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน “DE[AF] SIGN” ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิราชสุดา ในการเข้าร่วมเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และคณะกรรมการการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (อาคารข้างไปรษณีย์กลาง) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Recent post