ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้
January 31, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 (1/2562)
January 31, 2019

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน

CBB4198D-6B2E-4234-B7DB-78FEE1151ADF

วันที่ 31 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี   มหาวิทยาลัยมหิดล  และดาบตำรวจช่วง  นาคทองคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องการให้น้ำประปา   ระหว่าง  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี   กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี   และทีมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   พร้อมด้วย คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ผู้นำชุมชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ซึ่งการบันทึกข้อตกลงในครั้ง จัดทำขึ้นเพื่อการให้บริการน้ำประปาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ในพื้นที่ ชุมชน หมู่ที่ 2 และหมุ่ที่ 9   อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดความร่วมมือต่อกัน และ ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Recent post