อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
January 11, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ สร้างสุข สดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”
January 12, 2019

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

20190111 #1_๑๙๐๑๑๑_0167

วันที่ 11 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” โดยมี นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี

ถ่ายภาพโดย:นายกิตติพัทธ์ ดอกไม้แก้ว
นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Recent post