มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
January 3, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”
January 4, 2019

งานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12

gj16

วันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม ในงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในโอกาสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ รวมถึงผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Recent post