ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2018 UI Green Metric World University Ranking 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนาม MOU “ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ”
December 20, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
December 20, 2018

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2018 UI Green Metric World University Ranking 2018

banner19-12-61-02-01

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 719 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้อันดับที่ 89 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 จาก 24 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ 89 ของโลก และถือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่งทั่วโลก โดยได้คะแนนรวมที่ 6,850 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา
โดยในปีนี้ “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว” ของโลกประจำปี 2018 จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 9,125 คะแนน

Recent post