ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0
December 17, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)
December 17, 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟ

cpf9

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ คุณศราวุธ เจนถนอมม้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post