พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
December 4, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
December 6, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

B76014A8-C29D-4A90-B59E-1CF74A4AEA34

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ ทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ และการที่เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของเราได้ เพราะองค์ความรู้ในปัจจุบันไม่ได้เป็นภาษาไทย และสิ่งที่สำคัญอีกประการคือ สิ่งที่เราเรียนรู้มาจะล้าหลังไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิต หากเราไม่พัฒนาความรู้ ต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีความรู้ไม่เท่ากับผู้ที่เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Recent post