คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล “เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล”
December 16, 2018
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟ
December 17, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0

smart11

16 ธันวาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ตำบลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0 ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในกิจกรรมมีการเชิญชวน/นัดหมายผู้สูงอายุในชุมชนตรวจสุขภาพร่างกาย และแจกอุปกรณ์เพื่อส่งสิ่งส่งตรวจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกายบริหารแบบเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งเป็นศาสตร์การบริหารจัดการฝึกหล่อหลอมจิตใจ และร่างกายจากประเทศจีน มาให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรม ในการนี้คณะฯ จะมีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินสถานะสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์

Recent post