คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum”
December 10, 2018
ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้
December 12, 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย

814CDC30-3513-4053-8795-F297F5E9F25B

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมด้วยบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท Amiya Corporation, Japan บริษัท NRI Secure Technologies Ltd.  JISA (Japan Information Technology Service Industry Association) JIPDEC (Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community) บริษัท MST (Magic Software (Thailand) Corp., Ltd.) บริษัท Level Five ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้าน GDPR & CBPR ภายใต้แนวคิดหลัก “Personal data protection and data risk management for the Cyber era” Looking ahead to CBPR system certificate and GDPR compliance management  ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ 

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม IT เข้าร่วมกว่า 60 บริษัท ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นองค์ปาฐกกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานสัมมนาดังกล่าว ได้เชิญรองศาสตราจารย์ดร.เจริญศรี  มิตรภานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ “GDPR/CBPR : Are we aware? Are we ready?” และ ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็น Panelist ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้

ขอบคุณภาพจาก : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Recent post