วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
December 14, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0
December 17, 2018

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล “เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล”

D760041D-7A07-45AF-95BB-B2898A7F97CD

15 ธันวาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ” เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล ” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และคณะฯ ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกวดภาพถ่าย และการแต่งกาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ลานหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post