สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล “เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล”

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
December 14, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ชุมชนมหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0
December 17, 2018

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล “เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล”

D760041D-7A07-45AF-95BB-B2898A7F97CD

15 ธันวาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ” เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล ” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และคณะฯ ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกวดภาพถ่าย และการแต่งกาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ลานหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post