มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟ
December 17, 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็น Belt and Road Forum for Education Cooperation 2018
December 17, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)

AUN-HPN-2018_181217_0023

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) “The 4th International Advisory Committee Meeting” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN – HPN เข้าร่วมจาก 15 มหาวิทยาลัย ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post