มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ครูดีเด่น กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”
December 27, 2018
พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
December 28, 2018

สถาบันเด็กฯ มหิดล จับมือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) ลงนามความร่วมมือดำเนินงาน “ แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”

DSC_0636

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินงาน “ แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21” พร้อมแถลงข่าวโครงการวิจัย “พัฒนาสมองสามพันวัน” งานวิจัยเชิงระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปี ในการพัฒนาศักยภาพคนไทยและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียด ที่นี่

Recent post