คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสาวิศวะร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินสมทบโครงการ DCU จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
December 7, 2018
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum”
December 10, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสาวิศวะร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน”

eg-csr03

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาวิศวะร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน” โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ แปลงนาต้นแบบ พื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยง ต.คลองโยง จ.นครปฐม

ในงานมีกิจกรรมพื้นบ้านมากมายให้ชม มีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว เพื่อเป็นการสืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาของคนในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้ “การอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

Recent post