คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9
December 4, 2018
กรรมการมูลนิธิราชสุดา เข้าเฝ้าถวายรายงาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มูลนิธิราชสุดา
December 6, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

indo2

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Pharmacy, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนำโดย Dr. Rani Sauriasari (Manager of Cooperation, Venture and Alumni Relationship) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา วารสารวิชาการ และการวิจัยระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 211 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post