การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of the Philippines (UP), Diliman Campus ประเทศฟิลิปปินส์
December 18, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
December 19, 2018

การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”

intensive-c2c_181218_0013

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Intensive C2C for OBE Curriculum จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN-QA Project มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education โดยมีหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด จำนวน 11 หลักสูตร จากประเทศอินโดนีเซีย 1 หลักสูตร ลาว 1 หลักสูตร พม่า 2 หลักสูตร เวียดนาม 2 หลักสูตร และไทย 5 หลักสูตร ซึ่ง Marcel Faaß ผู้แทนจาก ASEAN-QA Project เข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert ศาสตราจารย์ ดร. Duu Sheng Ong จาก Multimedia University ประเทศมาเลเซีย และ Claudia Wendt จาก University of Magdeburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาจารย์ ดร. วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี และอาจารย์ ดร. พองาม วีรุตมเสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Recent post