ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of the Philippines (UP), Diliman Campus ประเทศฟิลิปปินส์
December 18, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเมท-เอเชีย จำกัด
December 19, 2018

การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”

Recent post