การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”
December 18, 2018
ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2018 UI Green Metric World University Ranking 2018
December 19, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเมท-เอเชีย จำกัด

Recent post