พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 25, 2018
บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ร่วมหารือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 26, 2018

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

merit-1

26 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิต เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

Recent post