สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Mahidol Pitching Day2018 ณ MaSHARES @MUIC

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์
December 25, 2018
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 25, 2018

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Mahidol Pitching Day2018 ณ MaSHARES @MUIC

int-5

25 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลในงาน Mahidol Pitching Day2018 ณ MaSHARES @MUIC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากนวัตกรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีประสบการณ์จริงด้าน Startup มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 13 ทีม จากหลายส่วนงาน อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมด 7 ทีม พิชิตเงินรางวัลทีมละ 25,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนา prototype ต่อไป

Recent post