อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสาวิศวะร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน”
December 7, 2018
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย
December 11, 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum”

C44EE23B-0814-495E-9D6D-297171FD0D38

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2561 ณ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในภาคใต้ของจีนและในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็น keynote speech ในฐานะผู้แทนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

Recent post