งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Mahidol Pitching Day2018 ณ MaSHARES @MUIC
December 25, 2018
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
December 26, 2018

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

B204CF49-1315-4A86-AB53-E34CBD57B14E

25 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับชาวสำนักงานอธิการบดี ในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการร้องเพลงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การจับรางวัลจากผู้บริหารและคณะกรรมการสวัสดิการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post