คณะวิศวกรรมศาาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง

รักษาการแทนอธิการบดีม.มหิดลร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561
December 23, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย “Kokoku Innovation Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation”
December 24, 2018

คณะวิศวกรรมศาาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง

eg-04

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 12 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ในวันที่ 15-17,21 ธันวาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงาน ESR นักศึกษาและบุคลากรจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฝึกปฎิบัติการทักษะการด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบรรณารักษ์ ด้านการทาสี ด้านวาดภาพฝาผนัง ด้านการเป็นผู้นำ ด้านความคิดสร้างสรร และด้านความสามัคคี โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เดอเบล จำกัด
และในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นพิธีส่งมอบห้องสมุดให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าววัตถุประสงค์ และ ผู้บริหารบริษัท เฌอเบลล์ จำกัด กล่าวรายงานที่มาของการสนับสนุนทุน โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัดศึกษา ศึกษาธิการประจำโรงเรียน เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดและเป็นประธานรับมอบห้องสมุด ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอเบล จำกัด เป็นประธานฝ่ายส่งมอบห้องสมุด

Recent post