นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี ในงาน วช.แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

พิธีลงนามสัญญารับทุนรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
December 21, 2018
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (WALK-RUN) มหิดลคนรักสุขภาพ MU, Health Lovers เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีม.มหิดล และ 55 ปีบัณฑิตวิทยาลัยม.มหิดล
December 22, 2018

นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี ในงาน วช.แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

01B63F8B-6048-42B9-8605-F651BA0867FE

21 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ 

ผลงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ มีดังนี้

1. งาน “10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดลิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี” โดย รองศาสตราจารย์ นริศรา จันทราทิตย์จาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize จาก Citizen Innovation สาธารณรัฐสิงคโปร์

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

2.1. ผลงานเรื่อง “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า” โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize จาก The First Institute of Inventors and Research of I.R. Iran (FIRI) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

2.2. ผลงานเรื่อง “เตาพลังงานทดแทนจากน้ำมันพืชใช้แล้วในครัวเรือน” โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2.3. ผลงานเรื่อง “เครื่องต้นแบบระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers (API & R) สาธารณรัฐโปแลนด์

Recent post