ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลหารือร่วมกับบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd
December 13, 2018
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล “เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง รวมพลัง คืนสู่เหย้า MRT มหิดล”
December 16, 2018

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

sh9

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับ โดยเข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีสงฆ์ ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพุทธมลฑล จ.นครปฐม และนักศึกษาปริญญาสาขาเวชระเบียนของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Recent post