คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงาน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
December 4, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
December 4, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

King9_181204_0011

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ,  ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 140 รูป จาก 6 วัด รอบโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ

Recent post