ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงาน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
December 4, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
December 4, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Recent post